Eclaircie B.V.

Reygersbeek 20

8242 KP  Lelystad

Nederland

Telefoon:    +31 (6) 51 25 90 84

E-mail:        j.dierick@eclaircie.nl

espace clair dans un ciel chargé de brume ou de nuages

 

De TIPI-Approach: de Totally Integrated Project Management Approach of ISES International, is een nieuwe aanpak van projectmanagement, die ontwikkeld is door ervaren professionals. De benadering integreert internationale methoden zoals PRINCE2 en PMBOK, met een meer mens– en instrumentgerichte aanpak van projecten.

Het uitgangspunt van de tipi, een tent die vroeger werd gebruikt door de Dakota-indianen, dient als metafoor en loopt als een rode draad door het boek. Aan de hand van werkzaamheden van de indianen wordt elk aspect van projectmanagement toegelicht. De auteurs bespreken zowel de ‘harde’ kant (zoals de planning, risicobeheersing en het contractbeheer) als de ‘zachte’ kant (samenwerking, conflicthantering en communicatie) van projectmanagement.

Dit boek is bedoeld als handboek, vraagbaak en referentie voor de projectmanager. De lezer doorloopt de hele levenscyclus van een project, waarbij de speelse symbolen op de tipi hem de weg wijzen. Een verrassend heldere invalshoek.

 

ISBN 90 5871 231 1

NUR 801